Władze

Wójt gminy: Wojciech Sawa
telefon: (82) 566-10-89 wew. 19, 566-10-93, 566-10-44
e-mail: wojciech.sawa (at) dorohusk.com.pl

przyjęcia interesantów:
7.30 - 15.30 - od poniedziałku do piątku
 

Sekretarz gminy: Katarzyna Rafalska
telefon: (82) 566-10-89 wew. 16, 566-10-93, 566-10-44
e-mail: katarzyna.rafalska (at) dorohusk.com.pl

przyjęcia interesantów:
7.30 - 15.30 - od poniedziałku do piątku
 

Skarbnik gminy: Aneta Juścińska
telefon: (82) 566-10-89 wew. 14, 566-10-93, 566-10-44
e-mail:  aneta.juscinska (at) dorohusk.com.pl

przyjęcia interesantów:
7.30 - 15.30 - od poniedziałku do piątku


 


 

Radni Gminy:

Mieczysław Gałecki

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Goleń Wiceprzewodniczący
Beata Sawicka Wiceprzewodnicząca
Katarzyna Tołysz-Hawryluk Radna
Piotr Kryszczuk Radny
Edyta Soborska Radna
Henryk Łabędzki  Radny
Ewa Furmanik Radna
Małgorzata Sarzyńska Radna
Krzysztof Wójcik Radny
Adam Derkacz Radny
Przemysław Zoruk Radny
Barbara Koguciuk Radna
Krzysztof Kogut Radny
Sylwia Szpindowska Radna