UE    29 września br. zostały zakończone roboty budowlane w ramach projektu pt: „Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dorohusk w ramach wieloletniego zadania „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk- Etap I" polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 8,94 km w miejscowości Dorohusk, Dorohusk – Osada, Tuka i Zalasocze.

  Wykonano 10 szt. podłączeń w tym 2 szt. studzienek wodomierzowych i 8 szt. podłączeń do budynków, posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych wykonano hydranty przeciwpożarowe.

DSCF6292

DSCF6298

DSCF6300


2017.06.12 Rusza budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dorohusk!

UE

 Gmina Dorohusk w dniu 19 maja 2017 r. podpisała umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE z/s w Lublinie na kwotę 842 082,99 zł w ramach zadania pn: „Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dorohusk w ramach wieloletniego zadania „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk- Etap I". Od początku czerwca br. trwają prace budowlane przy budowie wodociągu w miejscowości Dorohusk, Dorohusk – Osada, Turka i Zalasocze. Prace mają zakończyć się do końca września br.

DSCF5561


2017.03.14 Rusza budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dorohusk!

UE

  Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Dorohusk w ramach wieloletniego zadania „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk – Etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 25 stycznia 2017 r.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu wyposażenia gminy Dorohusk w infrastrukturę wodociągową. Celem nadrzędnym jest polepszenie warunków życia lokalnej społeczności, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy oraz poprawa stanu środowiska naturalnego.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dorohusk - Osada, Dorohusk, Zalasocze i Turka, w gminie Dorohusk.
Zaprojektowano 10 szt. podłączeń w tym 2 szt. studzienek wodomierzowych i 8 szt. podłączeń do budynków, posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe-40 szt. Powstała sieć zasilana będzie z ujęcia wody w Dorohusku.
Ponadto w ramach projektu zostanie utworzony serwis dla użytkowników umożliwiający dokonywanie transakcji on – line. Użytkownicy będą mogli za pomocą serwisu m.in. sprawdzić stan licznika na wodę, podgląd płatności i rozliczenia wody.

Okres realizacji projektu od 16.11.2015 r. do 15.12.2017 r.
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych kwiecień 2017 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 15.12.2017 r.

Planowane wskaźniki:
Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 8,94 km,
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 32 osoby,

Wartość całkowita projektu 2 477 763, 90 PLN
Wartość dofinansowania 1 657 530, 47 PLN