O Projekcie

 Miło nam poinformować, iż cztery gminy z obszaru działania LGD "Ziemi Chełmskiej" tj. Gmina Dorohusk, Gmina Leśniowice, Gmina Wojsławice oraz Gmina Żmudź zakończyły realizację projektu partnerskiego pn. „Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wynosi 793 264,50 zł, z czego poziom dofinansowania 85 %. Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności i promocja gospodarcza terenów turystycznych gmin uczestniczących w projekcie, zmierzająca do zachęcenia inwestorów do aktywności gospodarczej na ww. terenie. W ramach projektu zaplanowano m.in. wytyczenie szlaku rowerowego łączącego zbiorniki wodne, opracowanie i publikację przewodnika z mapą turystyczną, opracowanie i publikację mapy trasy rowerowej (wersja kieszonkowa) oraz udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w kwietniu 2015 r. Projekt ma także swoje logo malownicze jak cały Wschód... Malowniczy Wschód - Wojsławice -Leśniowice - Żmudź - Dorohusk.

Logo