lubelski fundusz

  W sierpniu br. zakończono prace remontowe w budynku Przedszkola Samorządowego w Dorohusku w ramach projektu pt: "Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku".

  Przeprowadzono następujecie prace: wymiana płytek podłogowych, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, rozbiórka kuchni kaflowej, przetarcie i uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, wymiana kratek wentylacyjnych na wentylatory, wymiana armatury łazienkowej i montaż kabin prysznicowych, wymiana instalacji: elektrycznej wraz z montażem monitoringu, sanitarnej oraz c.o, wymiana parapetów, malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana opaski odwadniającej wokół budynku, położenie gresu na schodach zewnętrznych, wykonanie izolacji fundamentów, ułożenie wełny mineralnej na stropie, wymiana ogrodzenia. Zostało również zakupione niezbędne wyposażenie do sal zajęć, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz łazienki.

DSCF6340

DSCF6342

DSCF6364

DSCF6367


2017.06.06 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku

lubelski fundusz

   Gmina Dorohusk w dniu 27 kwietnia 2017 r. podpisała umowę na roboty budowlane z Gminnym Zakładem Obsługi Sp. z o. o. z/s Kolonia Okopy na kwotę 225 388,18 zł w ramach zadania pn: „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku". Od początku maja br. trwają prace remontowe budynku Przedszkola Samorządowego w Dorohusku. Prace mają zakończyć się w połowie sierpnia br.

DSCF5400

DSCF5405

DSCF5459


2017.03.14 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku

UEGmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dorohusku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 14 lutego 2017 r.

Celem głównym projektu jest utworzenie adekwatnej infrastruktury dla świadczenia usług opieki i wychowania przedszkolnego na terenie gminy. Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania różnic w dostępie i jakości opieki przedszkolnej. Powstanie nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb dzieci zgodnie z ich wiekiem, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania. Modernizacja budynku obejmuje remonty wnętrza, wybudowanie opaski odwadniającej wokół budynku, wymianę instalacji sanitarnej, modernizację i doposażenie łazienek. W zakresie modernizacji kuchni – wymiana sprzętu kuchennego, dostosowanie kuchni do wymogów sanitarnych, dostosowanie posiłków do wieku i potrzeb dzieci.

Ponadto wymiana mebli w salach zabaw zgodnie z zasadami ergonomii, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana instalacji hydraulicznej, elektrycznej i grzewczej, wymiana ogrodzenia przedszkola w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, instalacja schodów antypoślizgowych, W zakresie nowoczesnego sprzętu ICT planowana jest instalacja monitoringu przedszkola, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i personelu oraz wykluczenia aktów wandalizmu i kradzieży, wyposażenie w nowy sprzęt sal przedszkolnych, zakup sprzętu do prezentacji multimedialnych, zakup drukarki i ksero do tworzenia bieżącej dokumentacji nauczycieli, specjalistów.

Okres realizacji projektu od 16.11.2015 r. do 15.11.2017 r.

Planowane wskaźniki:
Liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 50 osób, Liczba utrzymanych liczb pracy – 6 osób,

Wartość całkowita projektu 549 463,50 PLN
Wartość dofinansowania 467 043,97 PLN