eprY

 Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Gmina bliżej obywateli – rozwój e – usług gminy Dorohusk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Głównym celem projektu jest zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności dla mieszkańców i interesantów Gminy Dorohusk. Realizacja celu nastąpi przez działania związane z zakupem nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, wdrożeniem nowych systemów informatycznych oraz realizacją usług podnoszących ucyfrowienie urzędów. Oczekiwanym rezultatem projektu jest zwiększenie liczby pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego – w wyniku przedmiotowego projektu źródłem informacji będzie Urząd Gminy Dorohusk.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz e - usługi:
- zestawy komputerowe,
- serwer z macierzą dysków,
- zasilacz awaryjny UPS,
- rozbudowa systemu zabezpieczeń w serwerowni,
- wielofunkcyjne urządzenie biurowe A4,
- wielofunkcyjne urządzenie biurowe A3,
- skaner z podajnikiem
- wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń w celu uzyskania optymalnej konfiguracji i wydajności, wraz z oprogramowaniem i odpowiednią dokumentacją,
- E-zobowiązania,
- E-usługa „Plan zagospodarowania przestrzennego - system informacji przestrzennej gminy",
- E-usługa: "Naprawmy to",
- Budowa e-usług na platformie internetowej Urzędu Gminy. Rozbudowa zasobów formularzy elektronicznych. Uruchomienie systemu udostępniającego informacje dotyczące wydatków i przychodów gminy. Uruchomienie e-usługi umożliwiającej dwustronną wymianę informacji z pracownikiem urzędu, podgląd statusu sprawy, listy dokumentów w sprawie, uzupełnienie dokumentów w sprawie oraz podgląd osoby procedującej sprawę z urzędu.

Okres realizacji projektu 28.09.2016 r. – 14.12.2018 r.

Całkowity koszt projektu – 287 730,00 zł
Wartość dofinansowania – 244 570,50 zł