2018.06.21 PODSUMOWANIE PROJEKTU „ SMART GIMNAZJUM"- RPLU.12.02.00-06-0012/16

Projekt SMART GIMNAZJUM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 –Kształcenie ogólne.

Dofinansowanie projektu z UE: 120 446,32zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:12 995,24zł
Wkład własny: 8260zł
Całkowita wartość projektu: 141 701,56zł

Celem projektu było: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej-ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych dla 79 uczniów SP-oddz. gim w Dorohusku do 30.06.2018r. oraz podniesienie kompetencji 5 n-li w zakresie wykorzystania technologii TIK.

Grupę docelową stanowiło: 79 uczniów SP –oddz. gim. w Dorohusku, którzy osiągnęli wynik wstępnej diagnozy gimnazjalnej powyżej 40%, posiadali rekomendację n-li zespołów matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgodę rodziców i chęć uczestnictwa oraz 5 n-li przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki zainteresowanych podniesieniem kompetencji z zakresu programowania.

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu: 275 godzin zajęć projektowych + 20 godzin szkolenia = 295 godzin zajęć
- szkolenie z zakresu programowania dla 5 n-li- 20 godzin,
- zajęcia fizyczno-chemiczne FLOGISTON w kl. II ( 6 ucz.=3dz+3ch)-25 godzin,
-

zajęcia biologiczno- chemiczne CHEMIA W BIOLOGII, BIOLOGIA W CHEMII 

w kl. III ( 8 ucz.=4dz+4ch)-25 godzin,

- zajęcia geograficzne GEOSTREFA w kl. II ( 6 ucz.=3dz+3ch)- 25 godzin,
- zajęcia informatyczne MŁODY PROGRAMISTA w kl. II (8 ucz.=3dz+5ch)- 25 godzin,
- zajęcia matematyczne MATEMATYCZNA KUŹNIA w kl. II i III ( 24 ucz.= 12dz+12ch)- 75 godzin,
- zajęcia j. angielskiego CREATIVE ENGLISH w kl. II (8 ucz.=5dz+3ch)- 25 godzin,
- zajęcia j. niemieckiego DEUTSCHBOX w kl. III ( 19 ucz.=10dz+9ch)- 75 godzin.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. - 30.06.2018r.
Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda" w Dorohusku.


2017.08.29 Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Dorohusku rozpoczęła realizację projektu „SMART GIMNAZJUM"

 Gmina Dorohusk - Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Dorohusku z dniem 01.08.2017r. rozpoczęła realizację projektu „SMART GIMNAZJUM" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, którego zakończenie nastąpi 30.06.2018r. Rekrutacja do projektu odbędzie się z zachowaniem zasady równych szans, w tym równości płci.

  Głównym celem projektu jest podniesiona jakość oferty edukacyjnej, zwiększone szanse edukacyjne 33 uczniów i 46 uczennic Gimnazjum przy ZSO w Dorohusku do 30.06.2018r. oraz podniesione kompetencje 5 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki w zakresie wykorzystania technologii TIK . Cel szczegółowy- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, a zwłaszcza ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Projektem objęte jest Gimnazjum w Dorohusku oraz uczniowie tej szkoły zamieszkujący na terenie Gminy Dorohusk, którzy wywodzą się ze środowiska wiejskiego. Beneficjentami projektu jest również 5 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatyki zatrudnionych w ZSO Gimnazjum w Dorohusku, którzy ukończą szkolenie z zakresu programowania. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do grupy 79 uczniów w wieku od 13-16 lat, klas II-III. Grupa docelowa spośród uczniów zostanie wyłoniona na podstawie wyników sprawdzianów. Będą to uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, j. obcych, matematyki. Szczegółowe kryteria rekrutacyjne na zajęcia projektowe: wynik wstępnej diagnozy gimnazjalnej powyżej 40%, rekomendacja n-li zespołów przedmiotowych matematyczno- przyrodniczych i j. obcych, zgoda rodziców i chęć uczestnictwa. Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu wyposażeni zostaną w niezbędne pomoce do nauki. Projekt obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów i uczennic klas II-III gimnazjum.

W ramach projektu realizowane będą:
- szkolenie z zakresu programowania dla 5 nauczycieli gimnazjum w Dorohusku
- zajęcia fizyczno- chemiczne FLOGISTON w kl. II gimnazjum (6 uczniów)
-

zajęcia biologiczno-chemiczne CHEMIA W BIOLOGII, BIOLOGIA W CHEMII w kl. III gimnazjum

(8 uczniów)

- zajęcia geograficzne GEOSTREFA w kl. II gimnazjum (6 uczniów)
- zajęcia informatyczne MŁODY PROGRAMISTA w kl. II gimnazjum (8 uczniów)
- zajęcia matematyczne MATEMATYCZNA KUŹNIA w kl. II i III gimnazjum (24 uczniów)
- zajęcia j. angielskiego CREATIVE ENGLISH w kl. II gimnazjum (8 uczniów)
- zajęcia j. niemieckiego DEUTSCHBOX w kl. II i III gimnazjum ( 19 uczniów).

  Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą lepiej przygotowani do dalszej nauki, a szkoła zyska nowe formy nauczania. Zmodernizowana baza szkolna, doposażenie istniejących pracowni i utworzenie mobilnej pracowni komputerowej umożliwi wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii w procesie nauczania. Projekt umożliwi b. dobre przygotowanie przyszłych uczestników rynku pracy poprzez nabycie umiejętności i chęci uczenia się, co z kolei przyczyni się do niwelowania dysharmonii rozwojowych. Realizacja projektu jest istotna dla całego środowiska szkolnego i społeczności Gminy Dorohusk, gdyż kompleksowo i trwale przyczyni się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Bezpłatne zajęcia dodatkowe i kombinacja nowoczesnych metod nauczania, podniosą jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej i stanowić będą ogromną zachętę do nauki metodami, które są na co dzień dla uczestników niedostępne.

  Przy okazji projektu gimnazjum zostanie doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.: laptopy, radiomagnetony, i inne.
  Projekt zapewni każdemu uczniowi objętemu wsparciem pomoc specjalistów i pedagogów, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana również współpraca z rodzicami uczniów objętych wsparciem.

Dofinansowanie projektu z UE: 120 446,32 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 12 995,24 zł
Wkład własny: 8260 zł
Całkowita wartość projektu: 141 701,56 zł

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. kpt. Kazimierza Filipowicza „Korda" w Dorohusku, ul. Niepodległości 49, 22 - 175 Dorohusk, tel. 82 566 10 12    http://www.zsodorohusk.szkolnastrona.pl

Marta Biesiada - koordynator projektu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Radzięciak- specjalista ds. monitoringu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Projektu udziela wszelkich informacji.