eprY

 

Film

Film o historii Pałacu Suchodolskich w Dorohusku

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego – zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 25 lipca 2017 r.

Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego zabytkowego Pałacu Suchodolskich i jego otoczenia, w tym zabytkowego parku. Powstanie nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb dzieci zgodnie z ich wiekiem, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania. Modernizacja budynku obejmuje zakup wyposażenia głownie na rzecz działającej w Pałacu Izby Regionalnej oraz przeprowadzenia prac modernizacyjnych w bezpośrednim otoczeniu Pałacu (zabytkowy park, parking, dojazd). Główne zadania zaplanowane w projekcie polegają na przeprowadzeniu prac remontowych, takich jak: remont dachu pokrytego gontem, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów wewnętrznych, elewacji i kominów, posadzek, drzwi wewnętrznych, łazienek, parapetów, tynków i malowania ścian. Wykonanie wymienionych prac jest niezbędne, aby zatrzymać postępujące niszczenie budynku, poprawić jego izolacje cieplną oraz poprawić funkcjonalność i estetykę wnętrza. Ważnym zadaniem w projekcie jest zakup niezbędnego wyposażenia i multimediów w celu prowadzenia działalności kulturalnej i profesjonalnego przygotowania ekspozycji stałej. W wyniku realizacji projektu nastąpi pełniejsze wykorzystanie Pałacu Suchodolskich jego otoczenia na cele związane z krzewieniem kultury i tradycji oraz nieodpłatne udostępnienie osobom zwiedzającym.

Okres realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

Planowane wskaźniki:
Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 2000 osób/rok,
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem- 1 szt.,
Liczba wspartych instytucji paramuzealnych – 1 szt.,
Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.,
Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego – 1 szt.
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 2 szt.

Wartość całkowita projektu 3 068 660,2 PLN
Wartość dofinansowania 1 961 843,27 PLN

DSCN8161

DSCN8163

DSCN8165

DSCN8166

DSCN8171


2018.02.15 Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego – zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem

  Gmina Dorohusk w dniu 12 marca 2018 r. podpisała umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „ANTRO" Andrzej Trociński, teren budowy przekazano w dniu 19 marca 2018 r. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pt: „Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego – zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


2018.06.07 Trwają prace remontowe przy Pałacu Suchodolskich w Dorohusku

  Od kwietnia br. trwają prace remontowe przy Pałacu Suchodolskich w Dorohusku w ramach projektu pt: „Modernizacja obiektu dziedzictwa kulturowego – zabytkowego Pałacu Suchodolskich w Dorohusku wraz z otoczeniem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

P1

P2