lubszZakończono montaż instalacji solarnych
na terenie Gminy Dorohusk!

Gmina Dorohusk w okresie od czerwca do września 2019 zamontowała 323 zestawy kolektorów słonecznych mieszkańcom gminy Dorohusk w ramach projektu pt: „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Dorohusk".


Zamontowano następujące zestawy instalacji solarnych: 
1. Dla gospodarstw domowych do 4 osób - 248 kpl.
2.  Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób - 66 kpl.
3.  Dla gospodarstw domowych powyżej 7 osób - 9 kpl.

Inwestycja została wykonana przez firmę ECO-TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, zaś nadzór nad prawidłowym montażem prowadziła Pracownia Branży Sanitarnej Ewa Olczuk z siedzibą w Motwicy. Wartość netto montażu zestawów solarnych wyniosła 3 751 034,40 zł.

DSCF7882DSCF7729

DSCF7730


2018.07.26 Gmina Dorohusk podpisała umowę o dofinansowanie projektu na zakup kolektorów słonecznych

   Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Dorohusk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 23 lipca 2018 r.

Celem głównym projektu przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Dorohusk dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksowe wykorzystanie OZE za pomocą zestawów kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Dorohusk. Projekt dotyczy zakupu i montażu 323 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych do podgrzania CWU w budynkach indywidualnych. Inwestycja będzie realizowana na podstawie projektów wzorcowych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje:

1. Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 248 kpl. 
2.  Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 66 kpl.
3.  Dla gospodarstw domowych powyżej 7 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 4 absorberów słonecznych, zasobnika ciepłej wody użytkowej, rurociągów glikolowych, modułu pompowego z automatyką i grupą bezpieczeństwa. Inwestycja przewiduje montaż 9 kpl.

Okres realizacji projektu od 04.04.2016 r. do 31.12.2019 r.

Planowane wskaźniki:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok]| rozliczeniowy – 477,8,
Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 808,7,
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]| rozliczeniowy – 323,
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW]| rozliczeniowy – 1,168,

Wartość całkowita projektu 3 891 978, 31 PLN
Wartość dofinansowania 2 937 918, 20 PLN