1 lipca br. został zakończony I etap robót budowlanych w ramach projektu pt: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk - Etap II" polegający na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 5,866 km w miejscowości Okopy, Okopy Kolonia, Dobryłówka i Zamieście.

Wykonano 7 szt. przyłączy do sieci wodociągowej, posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych wykonano 22 hydranty przeciwpożarowe.

Wodociag lipiec 2019 Large