Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Lokalizacja: miejscowość Brzeźno, gmina Dorohusk, powiat chełmski, województwo lubelskie

Tytuł operacji: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Brzeźnie. Gmina Dorohusk”

Opis operacji: W ramach inwestycji:

-       zaadaptowano pomieszczenia na dwa sanitariaty, w tym jeden dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-       docieplono ściany zewnętrzne oraz wymieniono stolarkę okienną,

-       docieplono dach oraz zamontowano okna dachowe na poddaszu,

-       wykonano przyłącze wodociągowe wraz z ujęciem wody,

-       wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym.

 

Okres realizacji: marzec – grudzień 2009 r.

Całkowita wartość projektu: 257 263,49 zł.

Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 139 136,00 zł.