2015.07.07 Zakończono prace przy przebudowie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wólce Okopskiej

5

    W okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. firma PPHU „ANTRO" Andrzej Trociński Chełm prowadziła roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólka Okopska". Inwestycja realizowana była w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Zakres prac obejmował przebudowę świetlicy i remizy. Koszt zadania wyniósł 602 943,60 zł, zaś kwota dofinansowania 301 897,00 zł.

1

2

3

4

5


Ikona informacja

 

2014.06.04 Podpisanie umowy na realizację zadania w ramach projektu pn.: „Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości
Wólka Okopska".

W dniu 02 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Dorohusk podpisano umowę pomiędzy Gminą Dorohusk a PPHU „ANTRO” Andrzej Trociński Chełm na realizacje projektu pn.: „Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólka Okopska”.Inwestycja realizowana jest w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Zakres prac obejmuje przebudowę świetlicy i remizy.  Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30 czerwca 2015 r.

WOK w Wlce Okopskiej przed rozpoczciem robt 5