1

   Inwestycję pt: Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Dorohusk" realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" wykonano w okresie październik 2014 r. – maj 2015 r.

   Obejmowała ono swym zakresem budowę sieci wodociągowej w miejscowości Olenówka oraz budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w Dorohusku (ul. Zwycięstwa). Długość wybudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 9419,70 m, zaś długość sieci kanalizacyjnej 734,40 m. Łączny koszt zadania wyniósł 1 262 300 zł, w tym kwota dofinansowania 682 319 zł.

2

1