LEPSZY START

 

   Gmina Dorohusk z dniem 01.01.2013 r. rozpoczęła realizację projektu „Lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, którego zakończenie nastąpi 31.07.2013 r.
    Rekrutacja do projektu będzie odbywała się z zachowaniem zasady równych szans, w tym równości płci.
    Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u 174 uczniów z terenu gminy Dorohusk oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez SP w Dorohusku, SP w Brzeźnie i SP w Świerżach.
    Projektem objęte zostaną 3 szkoły podstawowe tj. SP w Dorohusku, SP w Brzeźnie i SP w Świerżach oraz uczniowie tych szkół zamieszkujący na terenie gminy Dorohusk. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest grupy 174 uczniów uczęszczających do szkół z terenu naszej Gminy, w wieku od 8 do 14 lat, z klas III – VI. Grupa docelowa została wyłoniona na podstawie wyników sprawdzianów przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/12, w skład której wchodzą uczniowie posiadających deficyty wiedzy z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, gimnastyki oraz dla uczniowie uzdolnieni, dla których przewidziane zostały zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, artystycznych.
    Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy projektu wyposażeni zostaną w niezbędne pomoce do nauki. Projekt obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów i uczennic klas III – VI.

    W ramach projektu realizowane będą:
    •    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów humanistycznych (j. polski i historia) (SP w Dorohusku, SP w Brzeźnie, SP w Świerżach),
    •    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów matematycznych (SP w Dorohusku, Brzeźnie, SP w Świerżach) i przyrodniczych
    •    zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki (SP w Dorohusku, SP w Brzeźnie, Świerżach)
    •    zajęcia rozwijające zainteresowania z języka nowożytnego (j. Angielski) (SP w Dorohusku, Brzeźnie, SP w Świerżach) (j. niemiecki) (SP w Świerżach)
    •    zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów humanistycznych (j. polski i historia)
    •    (SP w Brzeźnie)
    •    zajęcia rewalidacyjne (SP w Dorohusku)
    •    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (SP w Dorohusku)
    •    zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne (SP w Dorohusku)
    •    zajęcia logopedyczne (SP w Dorohusku, SP w Brzeźnie)
    •    zajęcia z gimnastyki dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną (SP w Dorohusku)
    •    zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (SP w Świerżach)
    •    zajęcia rozwijające zainteresowania z przyrody (SP w Świerżach)
    •    zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe – tenis stołowy, gimnastyka (SP w Brzeźnie)
    •    zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczno – taneczne (SP w Brzeźnie)
    •    zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne (SP w Brzeźnie)
    •    zajęcia teatralne (SP w Brzeźnie)

Dodatkowo projekt przewiduje:
    •    w SP w Brzeźnie – Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki „Kopernik” oraz do Teatru
    •    w SP w Świerżach – Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki „Kopernik”

    Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą lepiej przygotowani do dalszej nauki a szkoła zyska nowe formy nauczania. Wszyscy uczniowie ostatnich klas na danym etapie kształcenia ogólnego będą uczestniczyć w zajęciach z matematyki. Realizacja projektu jest istotna dla całego środowiska szkolnego i społeczności GD, gdyż kompleksowo i trwale przyczyni się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkół. Bezpłatne zajęcia dodatkowe i kombinacja nowoczesnych metod nauczania, podniosą jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej i stanowić będą ogromną zachętę do nauki metodami, które są na co dzień dla uczestników niedostępne.
    Przy okazji projektu wszystkie placówki zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.: tablice interaktywne, radiomagnetofony, rzutniki multimedialne i inne.
    Projekt zapewni każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu pomoc specjalistów i pedagogów, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana również współpraca z rodzicami dzieci objętych wsparciem.


  BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Dorohusk, Pokój nr 15,
ul. I Armii Wojska Polskiego 50, 22 - 175 Dorohusk,
tel. 082 566 10 89, fax: 082 566 10 63
http://www.dorohusk.lubelskie.pl
Iwona Mordacz - kierownik projektu,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aneta Michalska - koordynator projektu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Regulamin.doc
Deklaracja.doc
Oświadczenie.doc