2014.07.18 Ukończono roboty budowlane przy Zalewie w Husynnem 
 
   W dniu 18.07.2014 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Budowa pomostu w miejscowości Husynne" w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. W ramach projektu został zbudowany pomost o powierzchni 665 m2, zakupiono 10 ławek i 15 koszy na śmieci.  W wyniku rozstrzygniętego przetargu wartość inwestycji wyniosła 737 205,51zł. Powyższe zadanie realizowała firma pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EMBUD" Sp. z o. o. w Chełmie.
1
2
3

 

2014.07.18 Ukończono roboty budowlane przy Zalewie w Husynnem

 

11 kwietnia 2014 r. w Kumowie Plebańskim (gm. Leśniowice) odbyło się uroczyste otwarcie Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”.

 

bial logo1

    W otwarciu uczestniczyli m.in. Arkadiusz Bratkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego, przedstawiciele: gmin partnerskich projektu wraz z zespołem projektowym, społeczności lokalnej, mediów, zespoły artystyczne. Wszystkich zebranych przywitał Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice, będącej liderem projektu. Następnie głos zabrali europoseł Arkadiusz Bratkowski i marszałek Krzysztof Hetman, którzy gratulowali gminom i ich mieszkańcom sukcesu, jakim było pozyskanie funduszy na realizację projektu i podkreślali potrzebę zacieśnienia współpracy polsko-ukraińskiej.

bial1

 Wójt Wiesław Radzięciak przybliżył zebranym historię miejscowości i obiektu, w którym swoje miejsce znalazł Dom spotkań „Na pograniczu kultur", poinformował o zakresie i wartości (prawie 600 tys. złotych) remontu, jaki przeszedł budynek w ramach projektu i zapoznał wszystkich z założeniami całego projektu. Organizatorzy uroczystości, którymi były gmina Leśniowice i Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej, podjęli gości specjałami kuchni regionalnej i ukraińskiej przygotowanymi przez uczestników warsztatów kulinarnych odbywających się w Domu spotkań w ramach projektu. Dom spotkań "Na pograniczu kultur" w Kumowie Plebańskim powstał w budynku po miejscowej szkole podstawowej. W ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym" obiekt nie tylko przeszedł gruntowny remont, ale również został wyposażony w nowe meble, kompletny ciąg kuchenny, warsztat tkacki, a nawet piec do wypalania gliny. Zostało również zagospodarowane otoczenie budynku postawiona została altana i plac zabaw dla dzieci. Od początku kwietnia obiekt znów tętni życiem. Funkcjonuje tu biuro projektu, odbywają się polsko-ukraińskie warsztaty kulinarne, a niebawem rozpoczną się warsztaty rękodzielnicze. Zgodnie z założeniami projektu Dom spotkań ma być miejscem integracji mieszkańców polsko-ukraińskiego pogranicza, pełnić funkcję transgranicznego ośrodka współpracy kulturalnej i promocji turystyki na tym terenie.

bial3

bial4

bial logo2


2014.06.18 Trwają roboty budowlane przy Zalewie w Husynnem

Od maja 2014 w Gminie Dorohusk trwają roboty budowlane przy realizacji zadania budowa pomostu w miejscowości Husynne oraz zakup wyposażenia na potrzeby zbiornika wodnego w Husynnem w ramach 

Zalew Husynne w trakcie robt 8

Zalew Husynne w trakcie robt 6

Z1

Zdj2


2013.11.20 Pierwsza inwestycja gotowa!

   Prawie milion złotych kosztowała przebudowa drogi w miejscowości Zanowinie (gm. Dorohusk) prowadząca do zalewu Husynne. Inwestycja została wykonana w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Zrealizowana przez Gminę Dorohusk inwestycja obejmowała budowę prawie 2,5 kilometrowego odcinka drogi o szerokości 4 metrów. Kosztowała 971 783,65 zł i w niemal 90 procentach sfinansowana została z funduszy unijnych. Prace budowlane trwały od  17 września do 18 października. Ich wykonawcą było, wybrane w przetargu, Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. w. e Włodawie. Inwestycje w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” rozpoczęły również samorządy Leśniowic i Żmudzi. W gminie Leśniowice trwa modernizacja budynku byłej szkoły w Kumowie Plebańskim, gdzie powstanie Dom spotkań „Na pograniczu kultur”, a w Żmudzi realizowany jest pierwszy etap zagospodarowania zalewu Dębowy Las.