kapitalu

  W okresie od 01 lipca 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Gmina Dorohusk realizowała projekt pod tytułem: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.

  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było podniesienie jakości pracy czterech oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych objętych projektem poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 - 5 letnich. Projektem objęto cztery oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dorohusk realizując trzy zadania: organizacja placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie. Wartość całkowita projektu: 249 187,22 zł w całości sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zmodernizowano oddział przedszkolny A w Szkole Podstawowej w Dorohusku wydatkując kwotę 93 155,65 zł, oddział przedszkolny B wydatkując 54 084,69 zł, w Szkole Podstawowej w Świerżach wydatkując kwotę 69 163,91 zł oraz w Szkole Podstawowej w Brzeźnie wydatkując kwotę 77 782,97 zł. Modernizacja polegała na odpowiednim doposażeniu pomieszczeń, toalet, szatni, kuchni, pomieszczeń gospodarczych, placów zabaw i dostosowanie ich do potrzeb dzieci w wieku 3 - 5 lat oraz zakupie mebli i wyposażenia wypoczynkowego, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu elektronicznego i audiowizualnego. Zadania i produkty określone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zrealizowane oraz założone w nim cele i wskaźniki ich pomiaru zostały osiągnięte.

Modernizacja OP w SPD (1)

Modernizacja OP w SPD (5)

3

4

5

6

7

8

8

8

8

8

8

14

2014.07.18 Modernizacja oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych

  Gmina Dorohusk z dniem 01.07.2014 r. rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach...

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w ramach systemu oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zakończenie projektu nastąpi 31.12.2014 r.
  Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w Gminie Dorohusk poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w terminie do 31.12.2014r.
  Projektem „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" objęte zostanie 4 Oddziały przedszkolne w 3 Szkołach Podstawowych zlokalizowane na terenie Gminy Dorohusk tj. Szkoła Podstawowa w Dorohusku, Szkoła Podstawowa w Świerżach i Szkoła Podstawowa w Brzeźnie. We wszystkich wymienionych placówkach zdiagnozowano braki wyposażenia zaplecza infrastrukturalnego tj. wyposażenia w meble, szatnie, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzętu audiowizualnego, tablice interaktywne oraz w SPŚ i SPB brak placu zabaw.
  Powyższa diagnoza została przeprowadzona na podstawie formularzy zgłoszeń do projektu, informacji przekazanych przez dyrektorów szkół dotyczące zrealizowania założeń projektowych.
W ramach projektu wykonana zostanie:
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Dorohusku Oddział Przedszkolny A
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Świerżach
- Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Brzeźnie
- Dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dorohusku Oddział Przedszkolny A
- Dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Świerżach
- Dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzeźnie
- Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dorohusku Oddział Przedszkolny A
- Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dorohusku Oddział Przedszkolny B
- Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Świerżach
- Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzeźnie
Wartość dofinansowania projektu wynosi 346 513,60 zł.

BIURO PROJEKTU:
Urząd Gminy Dorohusk,
ul. I Armii Wojska Polskiego 50,
22 - 175 Dorohusk,
tel. 082 566 10 89, fax: 082 566 10 61

Renata Wójcik – koordynator projektu
E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 11
Aneta Juścińska – księgowa projektu
E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 4
Biuro Projektu udziela wszelkich informacji.