„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Okopy i Kolonia Okopy Gmina Dorohusk"

Inwestycja została wykonana w okresie kwiecień – październik 2013 r. pt: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Okopy i Kolonia Okopy Gmina Dorohusk" w ramach działania 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt inwestycji wyniósł 891 547,97 zł, w tym 389 321 zł kwota refundacji, została wybudowana sieć wodociągowa o długości 13 728 m w miejscowości Okopy i Kolonia Okopy.

1

2